Våre tjenester

Vi kjører alle destinasjoner i landet etter våre kunders behov og i tillegg har vi:

Ruter mellom Trondheim og Lierne. (3- 4 dager pr uke)

Ruter mellom Namsos/Steinkjer og Lierne. (2 dager pr uke)

Ruter mellom Østlandet og Lierne. (2 dager pr uke)

Sammen med våre samarbeidspartnere er vi landsdekkende.
Skulle vi ikke klare å løse akkurat ditt behov er vi hjelpsomme med å finne alternativer.

Termotransport

Våre termobiler tar alle slags oppdrag. Her kan vi kjøre med flere temperatursoner. Helt fra minus 25 grader til 25 grader pluss. Disse bilene har også full sideåpning og kan derfor ta med seg lengder opp mot 13 meter. Bilene tilfredstiller alle krav til transport av matvarer og temperaturregulert gods.

Stykkgods

Våre stykkgodsbiler er også utsyrt med full sideåpning. I tillegg har de løftelem for lettere å kunne laste og levere gods de fleste steder.

Tippsemi

Vi har tippsemi for frakt av grus, pukk samt murstein av skifer.

Distribusjon Lierne

I lierne distribuerer vi ut varer til næring og private med lastebil med løftelem og varebiler.

Åpen semihenger

Med vår åpenhenger er vi fleksible med å kunne frakte gods med ukurante størrelser og lengder, conteinere, landbruksutstyr etc.

Vi laster 32 tonn på denne.

Terminal i Lierne

I lierne har vi godslager for lagring og omlasting til distribusjonsbiler.
I tillegg har vi en påhengstruck med drift på alle hjul når behovet er der.